Eindrapportage “Een dak met toekomst”

Beste Lezer,
in de bijlage vind u het eindrapport van het project “Een dak met Toekomst”.
Het project ging zoals wel vaker met een stap vooruit en een paar keer ook weer twee stappen achteruit
en…..heeft daardoor meer tijd gekost dan we in eerste instantie ingeschat hadden.
Het eerste deel van het rapport is geschreven door de vrijwilligers van “Noroc” in het Nederlands. Het gedeelte wat door
de counterpart, Asociatia Elisabetstadt is geschreven is in het Engels.
Bestuur van Stichting Noroc